• โดย คำไผ่ |
 • 2019-11-23 14:34:37

แจ้งตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

>>....... อ่านต่อ (เปิดดู 2291)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2019-11-19 10:20:50

ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข....... อ่านต่อ (เปิดดู 38)

 • โดย คำไผ่ |
 • 2019-10-21 09:08:25

แจ้งตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

....... อ่านต่อ (เปิดดู 1282)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2019-09-12 13:37:06

กำหนดการรับเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

....... อ่านต่อ (เปิดดู 2075)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2019-09-09 11:07:01

การรับสมัคร และระยะเวลาการสมัคร

อ่านต่อ (เปิดดู 2091)

 • โดย ขวัญชัย |
 • 2019-07-10 16:42:28

การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติส....... อ่านต่อ (เปิดดู 987)

 • โดย ขวัญชัย |
 • 2018-08-02 15:17:11

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนิน....... อ่านต่อ (เปิดดู 487)

 • โดย สุจิตรา |
 • 2016-03-03 09:12:25

คำสั่งเรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโค....... อ่านต่อ (เปิดดู 1606)

บริการข้อมูล

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.