ปฏิทินวิชาการ

ภาคปกติ

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 69 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 32 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7285 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 8016 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 3802 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6759 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7564 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7553 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 7183 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 5731 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 8999 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6629 )

สำหรับหมู่เรียนที่มีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1497 )

สำหรับหมู่เรียนที่มีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 3399 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 4599 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 6627 )

ภาค กศ.ปช.

ภาคฤดูร้อน/2563

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 10 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 10 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 14 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1428 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1737 )

ภาคฤดูร้อน/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2375 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2415 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1925 )

ภาคฤดูร้อน/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2539 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2336 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2341 )

ภาคฤดูร้อน/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2142 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2148 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2227 )

ภาคฤดูร้อน/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2616 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2745 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1841 )

ภาคฤดูร้อน/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 1905 )

ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2253 )

ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ปฏิทินวิชาการ : จน.ดาวน์โหลด ( 2758 )

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.