05
สิงหาคม 2554

นักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่นรหัส 54 ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคาร..

รายละเอียด

ให้นักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่นรหัส 54 ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้แล้ว ที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.


หากไม่สามารถมารับได้ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในวันและเวลาทำการ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.