24
มีนาคม 2555

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ ทำเรื่องยกเว้นรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2554

รายละเอียด

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสาร ให้มาติดต่อขอรับเอกสารไปชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.