22
ตุลาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.