31
มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

ขอแก้ไขรายชื่อแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เนื่องด้วยรายชื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ในระบบ

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.