18
มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2557

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมประกายทอง

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.