17
กรกฎาคม 2557

แจ้งหยุดให้บริการในวันที่ 18 ก.ค. 57 เนื่องจากไปราชการ ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด

แจ้งหยุดให้บริการในวันที่ 18 ก.ค. 57 เนื่องจากไปราชการ ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.