21
กันยายน 2557

ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และภาคการศึกษา 3/2556

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค (เพิ่มเติม) 

ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 ราย และภาคการศึกษาที่ 3/2556 จำนวน 1 ราย จากการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ผลการพิจารณา ดังไฟล์แนบ

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.