02
มิถุนายน 2558

ประกาศนักศึกษาที่ยื่นเรื่องเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2557 ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2558

  • By คำไผ่ [เปิดอ่าน 1168]
  • Created: 2015-06-02 14:55:06

รายละเอียด

ประกาศนักศึกษาที่ยื่นเรื่องเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2557 ให้มาติดต่อขอรับเอกสารยืนยันการเพิ่ม-ถอนรายวิชาเพื่อยื่นต่ออาจารย์ประจำวิชาที่ขอเพิ่มรายวิชาได้ที่เจ้าหน้าที่ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ดังเอกสารแนบ

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.