11
พฤศจิกายน 2558

ประกาศ นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ที่ยื่นเรื่องเพิ่ม-ถอนรายวิชา 1/2558 ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

  • By คำไผ่ [เปิดอ่าน 1391]
  • Created: 2015-11-11 10:12:17

รายละเอียด

นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. ที่ยื่นเรื่องเพิ่ม-ถอนรายวิชาหรือขอเปลี่ยนรหัสวิชา ภาคการศึกษา 1/2558 ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรับเอกสารยืนยันการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.