05
กุมภาพันธ์ 2559

ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (กรณีขาดสอบปลายภาค)

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/255/ (กรณีขาดสอบปลายภาค) ซึ่งมีผลการพิจารณาตามเอกสารแบบนี้...

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.