30
กรกฎาคม 2559

ประกาศ กำหนดการเพิ่ม-ถอนรายวิชา นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2559

  • By คำไผ่ [เปิดอ่าน 1349]
  • Created: 2016-07-30 10:11:09

รายละเอียด

นักศึกษาภาคปกติรหัส 56 - 58 สามารถดำเนินการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

ในระบบทะเบียนและวัดผลได้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 59

****************************************************************

ยกเว้นนักศึกษาภาคปกติรหัส 59 ให้นำเอกสารเพิ่ม-ถอนรายวิชา

มาส่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 ส.ค. 59

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.