05
กันยายน 2559

ประกาศ นักศึกษาภาคปกติที่ยื่นเรื่องเพิ่ม-ถอนรายวิชา,เปลี่ยนรหัสวิชาที่ลงทะเบียน รับบัตรลงทะเบียนได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • By คำไผ่ [เปิดอ่าน 812]
  • Created: 2016-09-05 09:33:06

รายละเอียด

ประกาศ นักศึกษาภาคปกติที่ยื่นเรื่องเพิ่ม-ถอนรายวิชา,เปลี่ยนรหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน สามารถติดต่อขอรับบัตรลงทะเบียนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.