06
ตุลาคม 2559

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 (พิธีซ้อมรับ 26-28 ตุลาคม 2559)

รายละเอียด

ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 (พิธีซ้อมรับ 26-28 ตุลาคม 2559)

 

บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ครับ
http://academic.pcru.ac.th/webserv/bundit59
1) ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวน 1,340 คน
2) ข้อมูลระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 9 คน
3) ข้อมูลระดับมหาบัณฑิต จำนวน 119 คน
4) ข้อมูลบัณฑิตขอเลื่อนจากปีที่ผ่านมา จำนวน 9 คน
*** เพื่อความรวดเร็วในการรายงานตัวบัณฑิต
- กรุณาจำจุดรายงานตัวให้ได้เพราะวันรายงานตัวจะได้เข้าให้ถูกจุด
- กรุณาเตรียมเงินค่าลงทะเบียนฝึกซ้อมบัณฑิตให้พอดี (600บาท)
- นำรูปถ่ายที่สวมชุดครุยขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป มาด้วย

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.