30
พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทคัดเลือกผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทคัดเลือกผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 

* ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ตามประกาศแนบท้ายนี้ ***
ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ตึกสำนักงานอธิการบดี)

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.