13
ธันวาคม 2559

รายชื่อนักศึกษารุ่น 59 ภาคปกติ ตามการเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2559

  • By คำไผ่ [เปิดอ่าน 942]
  • Created: 2016-12-13 11:51:21

รายละเอียด

รายชื่อนักศึกษารุ่น 59 ภาคปกติ ตามการเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2559

1. รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาต้องมาพบเจ้าหน้าที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียดตามเอกสาร

2. รายชื่อนักศึกษาแยกตามรายวิชาและ Section คลิกเพื่อดูรายละเอียดตามเอกสาร

3. รายชื่อแยกตามหมู่เรียน คลิกเพื่อดูรายละเอียดตามเอกสาร

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.