02
สิงหาคม 2560

แจ้งข่าว สหประชาชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติฯ

รายละเอียด

สหประชาชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP) สำหรับปีก 2560 (ค.ศ. 2017)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://careers.un.org

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.