19
ธันวาคม 2560

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ

รายละเอียด

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2 Portfolio

- สมัครด้วยตนเอง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

- สมัครไปรษณีย์ ใันวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

- สมัครที่โรงเรียนกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

- สมัครผ่านรับออนไลน์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 http://pmis.pcru.ac.th/admission

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.