24
กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2 Portfolio

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2  Portfolio เรียบร้อยไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามราชื่อแนบท้าย ประกาศนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 หากไม่เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ จะไม่สามารถเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

****
ขอรับรหัสผ่านเพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์ได้ที่ >> http://academic.pcru.ac.th/clearing

และ สามารถเข้ายืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.