28
สิงหาคม 2561

แจ้งรายชื่อนักศึกษาให้ติดต่อขอแก้ไข การเพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2561

รายละเอียด

แจ้งรายชื่อนักศึกษาให้ติดต่อขอแก้ไข การเพิ่ม-ถอนรายวิชา  ภาคการศึกษา 1/2561

****

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2561
--
6 สิงหาคม 2561 - 7 กันยายน 2561  ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยและธนาคารตามที่ระบุในบัตรลงทะเบียน ในเวลาทำการ
--
8 กันยายน 2561 - 5 ตุลาคม 2561 ชำระค่าลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย และปรับกรณีชำระเงินช้าจนถึงวันที่ชำระวันละ 20 บาท (หากพ้นกำหนดแล้วยังไม่ชำระค่าลงทะเบียนจะถูกปรับพ้นสภาพนักศึกษา
--

 

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.