13
พฤษภาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ฉบับปรับปรุง) และ 2/2562 (ฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่  1/2562  (ฉบับปรับปรุง) และ 2/2562 (ฉบับปรับปรุง)

คลิก >> 1. กำหนดวันจัดกิจกรรมโครงการอบรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 

คลิก >> 2. ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่  1/2562  (ฉบับปรับปรุง)

คลิก >> 3. ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่  2/2562  (ฉบับปรับปรุง)

 

สามารถตรวจสอบปฏิทินวิชาการทั้งหมดได้ที่นี่ >> ปฏิทินวิชาการ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.