23
กันยายน 2562

แจ้งนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี รุ่น 62 ตรวจสอบและกรอกข้อมูลประวัติของตนเองให้ถูกต้อง

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี รุ่น 62

ให้ตรวจสอบ และกรอกข้อมูลประวัติของตนเอง

ในระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา  https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/  ให้ถูกต้อง

ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562  สามารถดูขั้นตอนจาก ..รายละเอียดเอกสารอ้างอิง

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.