03
ตุลาคม 2562

แจ้งนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 62) ให้ส่งสำเนาวุฒิการศึกษาเดิม ฉบับระบุวันอนุมัติจบ คนละ 1 ฉบับ

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รุ่น 62) ให้ส่งสำเนาวุฒิการศึกษาเดิม ฉบับระบุวันอนุมัติจบ คนละ 1 ฉบับ

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.