21
กันยายน 2553

กองทุน กยศ. ให้นักศึกษายืนยันการกู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2553

รายละเอียด

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)แจ้งให้นักศึกษาทำการยืนยันการขอกู้ยืมเงินในระบบ e-studentload ภาคเรียนที่ 2/2553 ถึง 30 ก.ย. 2553 เป็นวันสุดท้าย

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.