ข่าวประชาสัมพันธ์

07  พ.ค.  2561
28  ต.ค.  2557
29  พ.ค.  2555
10  ก.พ.  2555
10  ก.พ.  2555
07  เม.ย.  2554
20  พ.ย.  2553

การรับรองคุณวุฒิ :เปิดดู 1672

  • Created:2010-11-20 11:06:02
  • ขวัญชัย
20  ต.ค.  2553
14  ต.ค.  2553
07  ก.ย.  2553
15  มิ.ย.  2553
24  พ.ย.  2552
01  ม.ค.  2513
19  ส.ค.  2551

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
Top

Copyright 2013 ©
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1121,1122,1129
โทรสาร 0-5671-7120