หน้าหลักรายชื่อให้ชำระค่ายกเว้นรายวิชา(ใหม่) (update 8 Febuary 61)

รายละเอียด

นักศึกษาต้องชำระค่ายกเว้นรายวิชาเรียน ภายใน 30 วัน และชำระภายในภาคการศึกษาปัจจุบัน

นับจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อนุมัติให้ทำการยกเว้นได้


ให้นักศึกษาเข้าดูในระบบยกเว้น ตรงหมายเหตุ จะแจ้งว่าต้องทำอะไรต่อไป

เริ่มใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อ 2015-08-25 15:32:28 - เปิดดู: 1324 ครั้ง

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

คำแนะนำ : ระบบจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหากใช้เบราเซอร์ Google Chrome