คำร้องขอคำปรึกษา

TimeLine เลขคำร้อง ผู้ติดต่อ กำหนดวันนัด ช่วงเวลานัด
เวลา
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
สถานะดำเนินการ
R00001 นายสนใจ ทำใจ 21 ก.ย. 2562 เวลาช่วงเช้า
เวลา 4:16 AM
สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นัดหมายแล้ว
R00002 นางสาวสมทรง สมมติ 21 ก.ย. 2562 เวลาช่วงเช้า
ทะเบียนและประมวลผล
กำลังประสานงานที่เกี่ยวข้อง
R00003 นายสมชาย สมจริง 20 ก.ย. 2562 เวลาช่วงบ่าย
รับเรื่องแล้ว