คำร้องขอคำปรึกษา

TimeLine เลขคำร้อง ผู้ติดต่อ กำหนดวันนัด ช่วงเวลานัด
เวลา
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
สถานะดำเนินการ
R00001 นางTunthiyaporn Chokkunkulthorn 11 พ.ย. 2562 เวลาช่วงบ่าย
ทะเบียนและประมวลผล
กำลังประสานงานที่เกี่ยวข้อง
R00002 นายยศชนินทร์ คุ้มทรง 11 ส.ค. 2564 เวลาช่วงเช้า
รับเรื่องแล้ว