Untitled Document
 
 
   
 
   
 
ประกาศผลการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา และประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา..more..

วันอังคารที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  09:09 น.
 
   
 
สำเร็จ!!! ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์คว้า 3รางวัล งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร..more..

วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2561  16:18 น.
 
   
 
ตัวอย่าง แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ..more..

วันจันทร์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561  15:33 น.
 
   
 
ตัวอย่าง แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ พ.ศ. 2561..more..

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561  15:37 น.